Skrin med gulddekor

Träslag/material: alm, 275 x 180 x 73 mm

Stäng fönstret